ประกาศจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2553 ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,740,100.00
03286.pdf
23-06-2017 12-07-2017 13-07-2017 13-07-2017 03884.pdf
View 2552 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคลอดมาตรฐาน ตัวอย่างของการคลอดมาตรฐาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,000,000
ราคากลาง (ปปช) ปรับปรุงห้องคลอดมาตรฐาน (ครั้งที่ 2).pdf
20-06-2017 07-07-2017 12-07-2017 ประกาศเชิญชวนปรับปรุงห้องคลอดมาตรฐาน (ครั้งที่ 2).pdf
View 2551 สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดแบบยืน (Blood Bank Refrigerator) 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 56 Cuft หรือ 1,586 Liters จำนวน 1 เครื่อง 960,000.-
03714-1.pdf
20-06-2017 20-06-2017 03-07-2017 03714.pdf
View 2550 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อค้ำยันหลอดเลือดแดง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,990,000.00 บาท
02481-1.pdf
20-06-2017 07-07-2017 12-07-2017 03679.pdf
View 2549 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็น กรด-ด่าง ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,954,000.00 บาท
02959-1.pdf
20-06-2017 07-07-2017 12-07-2017 03678.pdf
View 2548 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,473,908.40 บาท
02782-1.pdf
16-06-2017 07-07-2017 12-07-2017 03603.pdf
View 2547 สอบราคาซื้อท่อค้ำยันหลอดลมชนิดซิลิโคน จำนวน ๗ รายการ 280,000.00 บาท
02995-1.pdf
15-06-2017 15-06-2017 28-06-2017 03604-2.pdf
View 2546 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดข้อสะโพกผ่านกล้อง จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,300,000
1808-1.pdf
12-06-2017 27-06-2017 28-06-2017 03542.pdf
View 2545 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการผ่าตัดไส้เลื่อน จำนวน ๔ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,159,260
10215.1.pdf
12-06-2017 27-06-2017 28-06-2017 03543.pdf
View 2544 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องภายในกระเพาะปัสสาวะแบบงอได้พร้อมหัวกล้องรับภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,737,650
141-1.pdf
09-06-2017 26-06-2017 27-06-2017 03445.pdf
View 2543 ประกวดราคาซื้อวัสดุหนีบเส้นเลือด และผูกเนื้อเยื่อในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,203,690
10408.1.pdf
08-06-2017 23-06-2017 26-06-2017 03446.pdf
View 2542 ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บและตัดเนื้อเยื่อผ่านกล้อง พร้อมถุงใส่เนื้อเยื่อผ่านกล้อง จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,790,500
10407.1.pdf
07-06-2017 22-06-2017 23-06-2017 03388.pdf
View 2541 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารก่อมะเร็งในเลือดผู้ป่วย จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,648,360
350-1.pdf
06-06-2017 21-06-2017 22-06-2017 03294.pdf
View 2540 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดสลายต้อกระจกและจอประสาทตา จำนวน ๒ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,692,740
00001.1.pdf
06-06-2017 21-06-2017 22-06-2017 03328.pdf
View 2539 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ พร้อมเครื่องประมวลสัญญาณวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000
194.1.pdf
02-06-2017 19-06-2017 20-06-2017 03303.pdf 70.2.pdf
View 2538 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ต่อขยายสำหรับจัดเก็บภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 980,000.-
02998-1.pdf
19-05-2017 19-05-2017 31-05-2017 02998.pdf 50.1.pdf
View 2537 สอบราคาซื้อเครื่องดูดไข่ (Aspirator) จำนวน 1 เครื่อง 750,000.-
02997-1.pdf
19-05-2017 19-05-2017 31-05-2017 02997.pdf 49.1.pdf
View 2536 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (UPS) จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,900,000
117-1.pdf
15-05-2017 26-05-2017 29-05-2017 02899.pdf 68.2.pdf
View 2535 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด ๑๒๘ ภาพ (๑๒๘ - slice Computed Tomography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,000,000 บาท
80-1.pdf
09-05-2017 02-06-2017 05-06-2017 80-3.pdf 65.2.pdf
View 2534 ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๗ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,400,000 บาท
1273-1.pdf
05-05-2017 24-05-2017 25-05-2017 1273-3.pdf 66.2.pdf
Page  First Previous Next Last  of 124
Records 1 to 20 of 2480