ประกาศจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2538 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ต่อขยายสำหรับจัดเก็บภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 980,000.-
02998-1.pdf
19-05-2017 19-05-2017 31-05-2017 02998.pdf
View 2537 สอบราคาซื้อเครื่องดูดไข่ (Aspirator) จำนวน 1 เครื่อง 750,000.-
02997-1.pdf
19-05-2017 19-05-2017 31-05-2017 02997.pdf
View 2536 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (UPS) จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,900,000
117-1.pdf
15-05-2017 26-05-2017 29-05-2017 02899.pdf
View 2535 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด ๑๒๘ ภาพ (๑๒๘ - slice Computed Tomography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,000,000 บาท
80-1.pdf
09-05-2017 02-06-2017 05-06-2017 80-3.pdf
View 2534 ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๗ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,400,000 บาท
1273-1.pdf
05-05-2017 24-05-2017 25-05-2017 1273-3.pdf
View 2533 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ให้ภาพรายละเอียดสูง (colonoscope) จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,300,000 บาท
682-1.pdf
04-05-2017 23-05-2017 24-05-2017 642-3.pdf
View 2532 สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) จำนวน ๑ เครื่อง ๖๘๐,๐๐๐.-
02664-1.pdf
28-04-2017 28-04-2017 15-05-2017 02664.pdf
View 2531 สอบราคาซื้อเครื่องปิดแผ่นแก้วระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ๑,๔๐๐,๐๐๐.-
02665-1.pdf
28-04-2017 28-04-2017 11-05-2017 02665.pdf
View 2530 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (Fluoroscope Mobile X-Ray C-Arm) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,500,000 บาท
642-1.pdf
28-04-2017 17-05-2017 18-05-2017 642-3.pdf
View 2529 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล สามารถสไลด์พื้นเตียงได้ พร้อมส่วนต่อชนิด Carbon-fiber จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000 บาท
3222-1.pdf
28-04-2017 17-05-2017 18-05-2017 3222-3.pdf
View 2528 ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,800,000 บาท
377-1.pdf
27-04-2017 16-05-2017 17-05-2017 377-3.pdf
View 2527 สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำประจำอาคาร จำนวน ๒ รายการ 1,260,000 บาท
378-1.pdf
27-04-2017 27-04-2017 17-05-2017 378-2.pdf
View 2526 สอบราคาซื้อชุดระบบเสียงสำหรับห้องประชุม ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ ชุด 1,700,000 บาท
042-1.pdf
26-04-2017 26-04-2017 16-05-2017 042-2.pdf
View 2525 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพแฟลตพาแนล (Flat Panel Detector) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,500,000 บาท
282-1.pdf
25-04-2017 15-05-2017 16-05-2017 282-3.pdf
View 2524 ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจกล่องเสียงและการสั่นของสายเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000 บาท
194-1.pdf
25-04-2017 11-05-2017 15-05-2017 194-3.pdf
View 2523 สอบราคาซื้อเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง 900,000.-
02452-1.pdf
20-04-2017 20-04-2017 02-05-2017 02452.pdf
View 2522 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริการ จำนวน ๔๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,320,000 บาท
33-1.pdf
19-04-2017 09-05-2017 11-05-2017 33-3.pdf
View 2521 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน ๗ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,925,320.-
10377.1.pdf
04-04-2017 25-04-2017 26-04-2017 02181.pdf
View 2520 ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติแบบ ๒ ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,500,000 บาท
18-1.pdf
04-04-2017 25-04-2017 26-04-2017 18-3.pdf 56.2.pdf
View 2519 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,000,000.-
2930-1.pdf
03-04-2017 26-04-2017 27-04-2017 0305-2257.pdf
Page  First Previous Next Last  of 124
Records 1 to 20 of 2465