ประกาศจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2620 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000 บาท
879-1.pdf
16-10-2017 06-11-2017 07-11-2017 879-3.pdf
View 2619 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Inverted Microscope with digital camera and software) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 870,000.00
06461-1.pdf
04-10-2017 12-10-2017 16-10-2017 06516-1.pdf
View 2618 ประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบวางแผนการรักษาที่สามารถใช้เทคนิคการฉายแบบรังสีศัลยกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 180,000,000 บาท
375-1.pdf
28-09-2017 01-11-2017 02-11-2017 375-1.pdf
View 2617 ประกวดราคาซื้อหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบ Virtualization จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,642,900 บาท
373-1.pdf
26-09-2017 04-10-2017 05-10-2017 373-3.pdf 125.2.pdf
View 2616 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
19-09-2017 27-09-2017 7345.pdf
View 2615 ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Leased Line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,140,000
ราคากลาง (ปปช).pdf
13-09-2017 21-09-2017 22-09-2017 ประกาศเชิญชวน.pdf ประกาศผล.pdf
View 2614 ประกวดราคาจ้างตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,464,850
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-ราคากลาง.pdf
12-09-2017 27-09-2017 28-09-2017 ประกาศเชิญชวน.pdf ประกาศผลตรวจวินิจฉัยรังสี.pdf
View 2611 ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,100,000 บาท
3150-1.pdf
11-09-2017 20-09-2017 21-09-2017 3150-3.pdf 122.2.pdf
View 2609 ประกวดราคาซื้อระบบท่อลมขนส่งสิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,000,000
1039-1.pdf
23-08-2017 14-09-2017 15-09-2017 0305-6542.pdf 121.2.pdf
View 2608 สอบราคาซื้อน้ำยาล้างไต จำนวน ๒ รายการ 750,000
719.1.pdf
22-08-2017 22-08-2017 07-09-2017 05393.pdf 67.1.pdf
View 2607 สอบราคาซื้อชุดถุงเจาะเก็บเลือดแบบ QUADRUPLE BLOOD BAG จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด 1,680,000
176.1.pdf
22-08-2017 22-08-2017 11-09-2017 05394.pdf 66.1.pdf
View 2606 สอบราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตระบบปิด จำนวน ๒๐๐ ชุด 1,299,194
175.1.pdf
22-08-2017 22-08-2017 11-09-2017 05395.pdf 65.1.pdf
View 2605 ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,305,180
161-1.pdf
22-08-2017 08-09-2017 11-09-2017 05132.pdf 108.pdf
View 2604 ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสีชนิด Non-Ionic Contrast Media จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,184,235
458.1.pdf
22-08-2017 06-09-2017 07-09-2017 05299.pdf 114.2.pdf
View 2603 ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4,500,000 บาท
842-1.pdf
22-08-2017 06-09-2017 07-09-2017 842-3.pdf 118.2.pdf
View 2602 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,300,000 บาท
674-1.pdf
22-08-2017 14-09-2017 15-09-2017 674-3.pdf 120.2.pdf
View 2601 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,700,000
price6200.pdf
21-08-2017 28-08-2017 08-09-2017 08-09-2017 177.pdf 1172.pdf
View 2600 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน ซัก อบ รีด ผ้าสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,600,000
6199.pdf
21-08-2017 28-08-2017 08-09-2017 08-09-2017 116.2560.pdf ประกาศผู้ชนะ.pdf
View 2599 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,692,000
price6200.pdf
21-08-2017 28-08-2017 08-09-2017 08-09-2017 115.pdf 1152.pdf
View 2598 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน ๑ คัน 722,000 บาท
64-1.pdf
21-08-2017 21-08-2017 01-09-2017 64-2.pdf 64.1.pdf
Page  First Previous Next Last  of 128
Records 1 to 20 of 2542