แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2795 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโลจิสติกส์น้ำเกลือ สารน้ำ ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,750,000.-
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปปช.pdf
19-10-2018 30-10-2018 31-10-2018 09253.pdf
View 2794 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ จำนวน ๒๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,966,000 บาท
418-1.pdf
19-10-2018 07-11-2018 08-11-2018 418-3.pdf
View 2793 ประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับหอผู้ป่วยหนัก จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,365,000 บาท
3968-1.pdf
17-10-2018 05-11-2018 06-11-2018 3968-3.pdf
View 2792 ประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับหอผู้ป่วยสามัญ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๒๖๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,784,000 บาท
3969-1.pdf
10-10-2018 31-10-2018 01-11-2018 3969-3.pdf
View 2791 ประกวดราคาซื้อน้ำยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 701,588
330-1.pdf
09-10-2018 18-10-2018 19-10-2018 09039.pdf
View 2790 ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ แบบสองหัววัด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,000,000 บาท
286-1.pdf
04-10-2018 29-10-2018 30-10-2018 286-3.pdf
View 2789 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,400,000 บาท
3952-1.pdf
02-10-2018 22-10-2018 23-10-2018 3952-3.pdf
View 2788 ประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบร้องเตือนเมื่อผู้ป่วยลุกจากเตียง จำนวน ๒๕ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,750,000 บาท
3791-1.pdf
25-09-2018 10-10-2018 11-10-2018 3791-3.pdf 167.pdf
View 2787 ประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวและออกกำลังกล้ามเนื้อพร้อมลดอาการสั่นของรยางค์ส่วนบนและล่าง ชนิดมี Biofeedback จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 620,000.-
04563.pdf
24-09-2018 02-10-2018 03-10-2018 07731.pdf 168.pdf
View 2786 ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจสูตินรีเวชควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๕ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,300,000 บาท
3791-1.pdf
21-09-2018 08-10-2018 09-10-2018 3791-3.pdf
View 2785 ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000 บาท
392-1.pdf
21-09-2018 01-10-2018 02-10-2018 392-3.pdf 165.pdf
View 2784 ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000 บาท
1498-1.pdf
20-09-2018 28-09-2018 01-10-2018 1498-3.pdf 164.pdf
View 2783 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,300,000 บาท
3932-1.pdf
19-09-2018 27-09-2018 28-09-2018 3932-3.pdf 163.pdf
View 2782 ระกวดราคาซื้อน้ำยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,180,300.00
319-1.pdf
18-09-2018 03-10-2018 04-10-2018 05526.pdf 162.pdf
View 2781 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,790,000.00 บาท
04339.pdf
14-09-2018 01-10-2018 02-10-2018 05494.pdf
View 2780 ประกวดราคาซื้อสายส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนผ่านทางปาก ชนิดดิจิตอล จำนวน ๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,210,000.00 บาท
04553.pdf
14-09-2018 25-09-2018 26-09-2018 05321.pdf
View 2779 ประกวดราคาซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 17,000,000.00 บาท
0305-1933.pdf
13-09-2018 03-10-2018 04-10-2018 0305-7244.pdf
View 2778 ระกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ จำนวน ๖๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,835,000 บาท
3970-1.pdf
11-09-2018 19-09-2018 20-09-2018 3970-3.pdf 157.pdf
View 2777 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน ซัก อบ รีด ผ้าสำหรับผู้ป่วย 10,448,125.-บาท
4. 7630ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf
10-09-2018 27-09-2018 28-09-2018 79166.pdf
View 2776 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,692,000.-บาท
4. 7631ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช).pdf
10-09-2018 27-09-2018 28-09-2018 791555.pdf
Page  First Previous Next Last  of 136
Records 1 to 20 of 2714