ประกาศจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2594 สอบราคาซื้อชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร ชนิดพร้อมใช้ ๖ ห่วง จำนวน ๑๒๐ ชุด 540,000 บาท
04170.pdf
18-08-2017 18-08-2017 06-09-2017 05196.pdf
View 2593 ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 60,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000
04147.1.pdf
18-08-2017 04-09-2017 20-09-2017 05199.pdf
View 2592 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 700,000 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,400,000
04171.1.pdf
17-08-2017 01-09-2017 19-09-2017 05200.pdf
View 2591 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 2,300 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,820,000.00
04535.pdf
16-08-2017 31-08-2017 01-09-2017 05158.pdf
View 2590 สอบราคาซื้อชุดสำหรับการเตรียมส่วนประกอบโลหิตชนิด Leukocyte Poor Platelet Concentration (LPPC) จำนวน ๒ รายการ 1,401,700
342.1.pdf
15-08-2017 15-08-2017 28-08-2017 05101.pdf
View 2589 สอบราคาซื้อชุดถุงเจาะเก็บโลหิตสำเร็จรูปแบบถุงคู่ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด 700,000
162.1.pdf
15-08-2017 15-08-2017 28-08-2017 05102.pdf
View 2588 ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,110,000
1438-1.pdf
15-08-2017 31-08-2017 01-09-2017 05103.pdf
View 2587 ประกวดราคาซื้อสาย Intra-Aortic Balloon Catheter จำนวน 110 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,970,000 บาท
03837.1.pdf
11-08-2017 29-08-2017 30-08-2017 05068.pdf
View 2586 ประกวดราคาซื้อสายยางประกอบชุดระบบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,586,725 บาท
03071-1.pdf
11-08-2017 29-08-2017 30-08-2017 05067.pdf
View 2585 สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำประจำอาคาร จำนวน ๒ รายการ 1,260,000 บาท
841-1.pdf
10-08-2017 10-08-2017 23-08-2017 841-2.pdf
View 2584 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อค้ำยันหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ ที่ใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำนวน 43 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,675,000 บาท
04634.1.pdf
10-08-2017 28-08-2017 29-08-2017 05066.pdf
View 2583 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดปรับตำแหน่งหัวใจขณะผ่าตัด (Heart Positioner) จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000
685.1.pdf
10-08-2017 28-08-2017 29-08-2017 05007.pdf
View 2582 ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๖,๐๐๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000
697.1.pdf
09-08-2017 25-08-2017 28-08-2017 05004.pdf
View 2581 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,157,037.00
4003-1ราคากลาง.pdf
09-08-2017 29-08-2017 30-08-2017 30-08-2017 99-2560.pdf 385-60(4).pdf
View 2580 สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องทางเดินอาหารด้วยกล้องแคปซูล จำนวน ๑ ชุด 800,000 บาท
757-1.pdf
07-08-2017 07-08-2017 18-08-2017 757-2.pdf
View 2579 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทไหมเย็บแผล Polyglactin ๙๑๐ (Multi – absorbable – Synthetic) จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,902,850
284.1.pdf
04-08-2017 22-08-2017 29-08-2017 04866.pdf
View 2578 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,975,500
01693.1.pdf
04-08-2017 22-08-2017 23-08-2017 04865.pdf
View 2577 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 3 กลุ่ม 4,032,472.62
ราคากลาง.pdf
04-08-2017 18-08-2017 21-08-2017 21-08-2017 3.61.pdf
View 2574 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 1,300,000.-
04793-1.pdf
03-08-2017 03-08-2017 16-08-2017 04793.pdf
View 2573 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,000,000
282.1.pdf
02-08-2017 18-08-2017 21-08-2017 04740.pdf
Page  First Previous Next Last  of 126
Records 1 to 20 of 2519