ประกาศจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2514 ประกวดราคาซื้อระบบ PAC จัดเก็บภาพอัลตร้าซาวด์ และรายงานผลตรวจทางสูตินรีเวช จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,200,000 บาท
113-1.pdf
24-03-2017 12-04-2017 18-04-2017 113-3.pdf
View 2513 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,300,000.-
8223.1.pdf
21-03-2017 05-04-2017 07-04-2017 01821.pdf
View 2512 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกพร้อมอุปกรณ์ผ่าตัดชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๗๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,131,500.-
8222.1.pdf
20-03-2017 04-04-2017 05-04-2017 01820.pdf
View 2511 สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 อาคาร 1,467,200
ราคากลางจ้างทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 อาคาร.pdf
17-03-2017 17-03-2017 30-03-2017 ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 อาคาร.pdf
View 2510 สอบราคาซื้อใบมีดผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งและมีระบบสูญญากาศ จำนวน ๒ รายการ 1,210,000.-
01766-1.pdf
17-03-2017 17-03-2017 29-03-2017 01766-2.pdf
View 2509 ประกวดราคาซื้อวัสดุตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ จำนวน ๕ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,023,716.-
10214.1.pdf
17-03-2017 03-04-2017 04-04-2017 01739.pdf
View 2508 ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน ๙๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,782,500.-
9536.1.pdf
17-03-2017 03-04-2017 04-04-2017 01740.pdf
View 2507 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เลเซอร์สแกน 1,970,000.-
01705-1.pdf
17-03-2017 17-03-2017 29-03-2017 01705.pdf
View 2506 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคลอดมาตรฐาน ตัวอย่างของการคลอดมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34,434,600
ราคากลาง (ปปช).pdf
16-03-2017 04-04-2017 05-04-2017 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงห้องคลอด.pdf
View 2505 ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บปิดลำไส้และตัดต่อลำไส้แบบวงกลมและโค้ง จำนวน ๕ กุล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,975,610
9955.1.pdf
16-03-2017 31-03-2017 03-04-2017 01565.pdf
View 2504 ประกวดราคาซื้อวัสดุจี้ตัดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูงและวัสดุจี้ห้ามเลือด จำนวน ๙ กุล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,934,500
10217.1.pdf
16-03-2017 31-03-2017 03-04-2017 01566.pdf
View 2503 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบ ๒ ประตู ระบบอัตโนมัติพร้อมเครื่องผลิตไอน้ำขนาดความจุ๙๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,200,000 บาท
17-1.pdf
16-03-2017 31-03-2017 03-04-2017 17-4.pdf
View 2502 ประกวดราคาซื้อวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๕ กลุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,963,400
10373.1.pdf
14-03-2017 29-03-2017 30-03-2017 01567.pdf
View 2501 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,845,586
1943-1.pdf
13-03-2017 30-03-2017 31-03-2017 1446.pdf
View 2500 สอบราคาซื้อเตียงนอนควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เตียง 840,000.-
01545-1.pdf
10-03-2017 10-03-2017 21-03-2017 01545.pdf
View 2499 สอบราคาซื้อระบบผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ (Vacuum Pipe line) จำนวน ๑ ระบบ 1,300,000 บาท
085-1.pdf
10-03-2017 10-03-2017 22-03-2017 085-2.pdf
View 2498 สอบราคาซื้อ ชุดให้สารละลายและเลือดรักษาสภาพกล้ามเนื้อของหัวใจ (Blood Cardioplegia Set) จำนวน ๕๕๐ ชุด 1,980,000 บาท
00828-1.pdf
08-03-2017 08-03-2017 22-03-2017 01430.pdf
View 2497 สอบราคาซื้อ Hemoconcentrator สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ จำนวน ๗๕๐ ชิ้น 1,380,300 บาท
00830-1.pdf
08-03-2017 08-03-2017 22-03-2017 01429.pdf
View 2496 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 6 หมวด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,302,286
740-60-1.pdf
08-03-2017 27-03-2017 28-03-2017 1558-60.pdf
View 2495 ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารระบบวิดิทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000 บาท
95-1.pdf
07-03-2017 20-03-2017 21-03-2017 95-3.pdf 39.2.pdf
Page  First Previous Next Last  of 123
Records 1 to 20 of 2441