แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2708 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารสำหรับหัตถการ ชนิดให้ภาพรายละเอียดสูง จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,530,000 บาท
3285-1.pdf
03-04-2018 18-04-2018 19-04-2018 3285-3.pdf
View 2707 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือหน้าจอสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000 บาท
524-1.pdf
02-04-2018 11-04-2018 17-04-2018 524-3.pdf 90.pdf
View 2706 ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเพาะเชื้อจากเลือด (Haemoculture Broth) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,179,600
506-3.pdf
30-03-2018 10-04-2018 11-04-2018 01904.pdf
View 2705 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound ๔D) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,000,000 บาท
1853-1.pdf
28-03-2018 18-04-2018 19-04-2018 1853-3.pdf
View 2704 ประกวดราคาซื้อน้ำยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,802,000
121-1.pdf
27-03-2018 05-04-2018 09-04-2018 01846.pdf
View 2703 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Flexible Cystoscope) จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,375,000 บาท
019-1.pdf
26-03-2018 03-04-2018 04-04-2018 019-3.pdf 87.pdf
View 2702 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต (Flexible Ureteroscopy) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,620,000 บาท
018-1.pdf
26-03-2018 03-04-2018 04-04-2018 018-3.pdf 86.pdf
View 2701 ประกวดราคาซื้อระบบงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบงานแพทย์ผู้ป่วยใน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 673,400 บาท
113-1.pdf
22-03-2018 30-03-2018 02-04-2018 113-3.pdf
View 2700 ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,124,450.00 บาท
9753-1.pdf
20-03-2018 10-04-2018 11-04-2018 1649-2.pdf
View 2699 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 650,000 บาท
664-1.pdf
20-03-2018 28-03-2018 29-03-2018 664-3.pdf 84.pdf
View 2698 ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (Extracorporeal Membrane Oxygenator) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,520,000 บาท
56-1.pdf
19-03-2018 27-03-2018 28-03-2018 56-3.pdf 82.pdf
View 2697 ระกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,620,000 บาท
55-1.pdf
19-03-2018 27-03-2018 28-03-2018 55-3.pdf 83.pdf
View 2696 ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28,500,000 บาท
1352-1.pdf
16-03-2018 04-04-2018 05-04-2018 1352-2.pdf
View 2695 ประกวดราคาซื้อผ้าม่านห้องประชุม ชั้น 11 และชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000 บาท
190-1.pdf
16-03-2018 26-03-2018 27-03-2018 190-3.pdf 79.pdf
View 2694 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำประจำอาคาร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,260,000 บาท
1352-1.pdf
16-03-2018 26-03-2018 27-03-2018 181-3.pdf 80.pdf
View 2693 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคและเชื้อวัณโรคดื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 1,892,500.00
2892-1.pdf
14-03-2018 23-03-2018 26-03-2018 01588.pdf
View 2692 ประกวดราคาซื้อโต๊ะตรวจและอุปกรณ์ตรวจหู คอ จมูก พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณกล้องตรวจหู คอ จมูก และกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000 บาท
31-1.pdf
12-03-2018 20-03-2018 21-03-2018 31-3.pdf 78.pdf
View 2691 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ ระยะเวลา ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,019,330.-
32-61.pdf
08-03-2018 27-03-2018 28-03-2018 69-61.pdf 2018-04-18 (1).pdf
View 2690 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,250,000 บาท
6037-1.pdf
08-03-2018 16-03-2018 19-03-2018 6037-3.pdf 75.pdf
View 2689 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,982,500.00 บาท
00589-1.pdf
08-03-2018 27-03-2018 28-03-2018 01334-2.pdf 68-2.pdf
Page  First Previous Next Last  of 132
Records 1 to 20 of 2630