ประกาศจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2525 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพแฟลตพาแนล (Flat Panel Detector) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,500,000 บาท
282-1.pdf
25-04-2017 15-05-2017 16-05-2017 282-3.pdf
View 2524 ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจกล่องเสียงและการสั่นของสายเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000 บาท
194-1.pdf
25-04-2017 11-05-2017 15-05-2017 194-3.pdf
View 2523 สอบราคาซื้อเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง 900,000.-
02452-1.pdf
20-04-2017 20-04-2017 02-05-2017 02452.pdf
View 2522 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริการ จำนวน ๔๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,320,000 บาท
33-1.pdf
19-04-2017 09-05-2017 11-05-2017 33-3.pdf
View 2521 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน ๗ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,925,320.-
10377.1.pdf
04-04-2017 25-04-2017 26-04-2017 02181.pdf
View 2520 ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติแบบ ๒ ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,500,000 บาท
18-1.pdf
04-04-2017 25-04-2017 26-04-2017 18-3.pdf
View 2519 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,000,000.-
2930-1.pdf
03-04-2017 26-04-2017 27-04-2017 0305-2257.pdf
View 2518 ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิกพร้อมระบบล้อที่ห้า จำนวน ๑๕ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,925,000 บาท
1000-1.pdf
31-03-2017 21-04-2017 24-04-2017 1000-3.pdf
View 2517 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความต้องการพลังงานทางอ้อม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,033,000 บาท
3021-1.pdf
31-03-2017 21-04-2017 24-04-2017 3021-3.pdf
View 2516 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทางส่วนหน้าและจอประสาทตาและน้ำวุ้นด้วยคลื่นความถี่สูง (UBM และ A-B Sean) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,500,000 บาท
2-1.pdf
30-03-2017 20-04-2017 21-04-2017 2-3.pdf
View 2515 ประกวดราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000 บาท
41-1.pdf
28-03-2017 19-04-2017 20-04-2017 41-2.pdf
View 2514 ประกวดราคาซื้อระบบ PAC จัดเก็บภาพอัลตร้าซาวด์ และรายงานผลตรวจทางสูตินรีเวช จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,200,000 บาท
113-1.pdf
24-03-2017 12-04-2017 18-04-2017 113-3.pdf 50.2.pdf
View 2513 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,300,000.-
8223.1.pdf
21-03-2017 05-04-2017 07-04-2017 01821.pdf
View 2512 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกพร้อมอุปกรณ์ผ่าตัดชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๗๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,131,500.-
8222.1.pdf
20-03-2017 04-04-2017 05-04-2017 01820.pdf
View 2511 สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 อาคาร 1,467,200
ราคากลางจ้างทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 อาคาร.pdf
17-03-2017 17-03-2017 30-03-2017 ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 อาคาร.pdf ประกาศผลการสอบราคา.pdf
View 2510 สอบราคาซื้อใบมีดผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งและมีระบบสูญญากาศ จำนวน ๒ รายการ 1,210,000.-
01766-1.pdf
17-03-2017 17-03-2017 29-03-2017 01766-2.pdf
View 2509 ประกวดราคาซื้อวัสดุตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ จำนวน ๕ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,023,716.-
10214.1.pdf
17-03-2017 03-04-2017 04-04-2017 01739.pdf
View 2508 ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน ๙๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,782,500.-
9536.1.pdf
17-03-2017 03-04-2017 04-04-2017 01740.pdf
View 2507 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เลเซอร์สแกน 1,970,000.-
01705-1.pdf
17-03-2017 17-03-2017 29-03-2017 01705.pdf 41.1.pdf
View 2506 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องคลอดมาตรฐาน ตัวอย่างของการคลอดมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34,434,600
ราคากลาง (ปปช).pdf
16-03-2017 04-04-2017 05-04-2017 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงห้องคลอด.pdf
Page  First Previous Next Last  of 123
Records 1 to 20 of 2452