ประกาศจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2674 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทไหมเย็บแผล จำนวน ๗ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,581,940.-
1468.1.pdf
19-02-2018 07-03-2018 08-03-2018 26-03-2018 01058.pdf
View 2673 ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ขนาดบรรจุ ๓๐ tablet ต่อกล่อง จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,470,000.-
832.1.pdf
16-02-2018 08-03-2018 09-03-2018 00727.pdf
View 2672 ะประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดทางกล้องผ่านช่องท้องในระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิด Ultha High Definition (๔ K) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,600,000 บาท
380-1.pdf
14-02-2018 02-03-2018 05-02-2018 380-3.pdf
View 2671 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,640,000 บาท
1372-1.pdf
13-02-2018 22-02-2018 23-02-2018 1372-3.pdf
View 2670 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบปรับความยาวคลื่นแสง (BLI) จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,850,000 บาท
1371-1.pdf
13-02-2018 22-02-2018 23-02-2018 1371-3.pdf
View 2669 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทไหมเย็บแผล Polyglactin ๙๑๐ (Multi – absorbable – Synthetic) จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,902,850.-
1387.1.pdf
12-02-2018 27-02-2018 12-03-2018 00894.pdf
View 2668 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (Defibrillator) จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,200,000 บาท
6036-1.pdf
08-02-2018 19-02-2018 20-02-2018 6036-3.pdf
View 2667 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความอิ่มของออกซิเจนในเลือด (O๒ Sat, NIBP) จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,700,000 บาท
6039-1.pdf
08-02-2018 19-02-2018 20-02-2018 6039-3.pdf
View 2666 ะประกวดราคาซื้อระบบงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบงานแพทย์ผู้ป่วยใน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 673,400 บาท
381-1.pdf
07-02-2018 15-02-2018 16-02-2018 381-3.pdf
View 2665 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องประมวลสัญญาณภาพชนิดอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,255,000 บาท
1481-1.pdf
07-02-2018 22-02-2018 23-02-2018 1481-3.pdf
View 2664 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดีทัศน์เพื่อการตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,530,000 บาท
1480-1.pdf
30-01-2018 07-02-2018 08-02-2018 1480-3.pdf 45.pdf
View 2663 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีทัศน์ชนิดท่อใส่เครื่องมือขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,530,000 บาท
1479-1.pdf
30-01-2018 07-02-2018 08-02-2018 1479-3.pdf 44.pdf
View 2662 ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารระดับวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,700,000 บาท
1478-1.pdf
30-01-2018 07-02-2018 08-02-2018 1478-3.pdf 46.pdf
View 2661 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (Coagulation Tests) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,340,906.00 บาท
1714-1.pdf
29-01-2018 08-02-2018 09-02-2018 00490-2.pdf
View 2660 ะประกวดราคาซื้อตู้เก็บและจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000 บาท
1760-1.pdf
29-01-2018 13-02-2018 14-02-2018 1760-3.pdf 47.pdf
View 2659 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๗๕ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,125,000 บาท
5534-1.pdf
26-01-2018 05-02-2018 06-02-2018 5535-3.pdf 38.pdf
View 2658 ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บและตัดเนื้อเยื่อและวัสดุหนีบเส้นเลือดและผูกเนื้อเยื่อ จำนวน ๕ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,050,690.-
1235.pdf
25-01-2018 09-02-2018 12-02-2018 00456.pdf
View 2657 ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในและระบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา 5650000
แบบฟอร์มราคากลาง(ใช้).pdf
26-01-2018 09-02-2018 13-02-2018 CCF25012561.pdf
View 2656 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือหน้าจอสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000 บาท
3062-1.pdf
25-01-2018 02-02-2018 05-02-2018 3062-3.pdf 37.pdf
View 2655 ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,710,000
1372.1.pdf
24-01-2018 08-02-2018 09-02-2018 00443.pdf
Page  First Previous Next Last  of 130
Records 1 to 20 of 2596