แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2830 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,588,950.-
10064.pdf
18-01-2019 28-01-2019 29-01-2019 0239.pdf
View 2828 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูก (Microdebrider) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900,000.-บาท
10065.pdf
17-01-2019 25-01-2019 28-01-2019 0211.pdf
View 2827 ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ แบบสองหัววัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,000,000 บาท
48-1.pdf
17-01-2019 05-02-2019 06-02-2019 48-3.pdf
View 2826 ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผ่นกระจกสไลด์ พร้อมฝาปิดกุญแจล็อค จำนวน ๑๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,063,580 บาท
987-1.pdf
17-01-2019 25-01-2019 28-01-2019 987-3.pdf
View 2825 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000 บาท
359-1.pdf
17-01-2019 25-01-2019 28-01-2019 359-3.pdf
View 2824 ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด Q-Switched Nd:YAG สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสีผิวหนังและลบรอยสัก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000 บาท
206-1.pdf
16-01-2019 24-01-2019 25-01-2019 206-3.pdf
View 2823 ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสีชนิด Non-Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,989,600.00
10078-1.pdf
15-01-2019 23-01-2019 24-01-2019 0049.pdf
View 2821 ประกวดราคาซื้อแผ่นกรองฝุ่นละอองและกรองเชื้อโรคเครื่องปรับอากาศ ห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000
ราคากลาง ปปช.pdf
25-12-2018 09-01-2019 10-01-2019 11439.2561.pdf
View 2820 จ้างทำความสะอาดพื้นที่หอพักแพทย์ และพยาบาล 18 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding) 918,000.-บาท
5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปปช.pdf
18-12-2018 26-12-2018 27-12-2018 10378.pdf
View 2819 ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 4 รายการด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 10,124,450.00 บาท
0305-7340.pdf
18-12-2018 08-01-2019 09-01-2019 สธ10456.pdf
View 2818 ประกวดราคาซื้อท่อถ่างขยาย จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,103,000.00
1453.pdf
17-12-2018 25-12-2018 26-12-2018 10067.pdf
View 2817 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,815,398.30 บาท
09203-1.pdf
12-12-2018 27-12-2018 28-12-2018 10250.pdf
View 2816 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 9,586,215.60
09226-1.pdf
03-12-2018 20-12-2018 21-12-2018 10077.pdf 25.pdf
View 2815 ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน (Coronary Balloon dilatation catheter) จำนวน ๓๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00
1404.pdf
06-12-2018 17-12-2018 18-12-2018 10038.pdf
View 2814 ประกวดราคาซื้อเพลทหรือการ์ดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 2,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,500,000.-
1689-1.pdf
30-11-2018 21-12-2018 24-12-2018 10075.pdf
View 2813 ประกวดราคาซื้อสาย Intra-Aortic Balloon Catheter จำนวน 110 เส้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,190,000.00 บาท
09036-1.pdf
21-11-2018 11-12-2018 12-12-2018 09918.pdf 21.pdf
View 2812 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็น กรด-ด่าง ในเลือด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,500,000.00 บาท
09050-1.pdf
21-11-2018 11-12-2018 12-12-2018 09524.pdf 19.pdf
View 2811 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจาน 2 แผ่น เคลือบด้วย Pure Carbon จำนวน 60 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,944,600.00 บาท
09049-1.pdf
21-11-2018 11-12-2018 12-12-2018 09884.pdf 20.pdf
View 2810 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิคตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปปช.pdf
20-11-2018 28-11-2018 29-11-2018 09958.pdf
View 2809 ประกวดราคาซื้อระบบบริการผู้ป่วยอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71,700,613 บาท
403-1.pdf
19-11-2018 20-12-2018 21-12-2018 403-3.pdf 17.pdf
Page  First Previous Next Last  of 138
Records 1 to 20 of 2748