แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2730 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Bedside Monitor) จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,600,000 บาท
6038-1.pdf
21-06-2018 06-07-2018 09-07-2018 6039-3.pdf
View 2729 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท
62-1.pdf
21-06-2018 29-06-2018 02-07-2018 62-3.pdf
View 2728 ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,950,000.00 บาท
02088-1.pdf
08-06-2018 26-06-2018 27-06-2018 03268-2.pdf
View 2727 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB and RIF) จำนวน 48 กล่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,081,600.-
513-1.pdf
07-06-2018 15-06-2018 18-06-2018 03236.pdf
View 2726 ประกวดราคาซื้อ HemoCue HbA๑c ๐๑ Test Cartridge จำนวน ๕,๐๐๐ Pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 675,000.00
01065-001.pdf
01-06-2018 11-06-2018 12-06-2018 108-001.pdf 108.pdf
View 2725 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท
62-1.pdf
31-05-2018 08-06-2018 11-06-2018 62-3.pdf 107.pdf
View 2724 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิด linear พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,150,000 บาท
3332-1.pdf
24-05-2018 13-06-2018 13-06-2018 3332-3.pdf
View 2723 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตาแบบภาพคมชัดสูงเทคนิคเฟสคอนทราสพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล (Phase Contrast Microscope with digital camera) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,000
02220.pdf
18-05-2018 30-05-2018 31-05-2018 02861.pdf 106.pdf
View 2722 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 792,000
02198.pdf
15-05-2018 24-05-2018 25-05-2018 02769.pdf 105.pdf
View 2720 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000
02199.pdf
11-05-2018 23-05-2018 24-05-2018 02742.pdf 103.pdf
View 2719 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดสารทึบแสงรังสีอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000 บาท
1389-1.pdf
07-05-2018 16-05-2018 17-05-2018 1389-3.pdf 101.pdf
View 2718 ประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจแบบไร้สายสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Cardiac Rehab Management Work Station and Telemetry) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000 บาท
1389-1.pdf
07-05-2018 16-05-2018 17-05-2018 1389-3.pdf 102.pdf
View 2717 ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองภาพสำหรับฝึกการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวีดีทัศน์ (LAP MENTOR II Simulator - Basic) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,800,000 บาท
969-1.pdf
02-05-2018 23-05-2018 24-05-2018 969-3.pdf 97.pdf
View 2716 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมระบบการจี้และตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,350,000 บาท
138-1.pdf
30-04-2018 09-05-2018 10-05-2018 138-3.pdf 96.pdf
View 2715 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิด ๔K Ultra High Definition จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,000,000 บาท
1560-1.pdf
30-04-2018 16-05-2018 17-05-2018 1560-3.pdf 100.pdf
View 2714 ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000 บาท
132-1.pdf
27-04-2018 08-05-2018 09-05-2018 132-3.pdf 95.pdf
View 2713 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๑๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,105,000 บาท
1388-1.pdf
27-04-2018 15-05-2018 16-05-2018 1388-3.pdf 98.pdf
View 2712 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท
62-1.pdf
26-04-2018 07-05-2018 08-05-2018 62-3.pdf 94.pdf
View 2711 ประกวดราคาซื้อระบบงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบงานแพทย์ผู้ป่วยใน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 673,400 บาท
113-1.pdf
25-04-2018 04-05-2018 07-05-2018 113-3.pdf 93.pdf
View 2710 ประกวดราคาซื้อโต๊ะตรวจและอุปกรณ์ตรวจหู คอ จมูก พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณกล้องตรวจหู คอ จมูก และกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000 บาท
31-1.pdf
25-04-2018 04-05-2018 07-05-2018 31-3.pdf 92.pdf
Page  First Previous Next Last  of 133
Records 1 to 20 of 2650