แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2752 thalidomide
View 2751 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๔ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,430,550.-บาท
639.1.pdf
17-08-2018 27-08-2018 28-08-2018 04797.pdf
View 2750 ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000 บาท
392-1.pdf
16-08-2018 24-08-2018 27-08-2018 392-3.pdf
View 2749 ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,600,000 บาท
455-1.pdf
10-08-2018 21-08-2018 22-08-2018 455-3.pdf
View 2748 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและปอด ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000 บาท
456-1.pdf
10-08-2018 21-08-2018 22-08-2018 456-3.pdf
View 2747 ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางการติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพไร้สายส่งข้อมูลด้วยระบบ Wireless จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000 บาท
454-1.pdf
10-08-2018 21-08-2018 22-08-2018 454-3.pdf
View 2746 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 792,000.-
03922-1.pdf
08-08-2018 17-08-2018 20-08-2018 04561.pdf 128.pdf
View 2745 ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,634,000.-
03898-1.pdf
31-07-2018 08-08-2018 10-08-2018 04326.pdf
View 2744 ประกวดราคาซื้อชุดยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800,000.00 บาท
03602.pdf
25-07-2018 09-08-2018 10-08-2018 04349.pdf
View 2743 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๓๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,155,000 บาท
022-1.pdf
25-07-2018 07-08-2018 08-08-2018 022-3.pdf 118.pdf
View 2742 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,600,000.-บาท
572.1.pdf
24-07-2018 10-08-2018 14-08-2018 04308.pdf
View 2741 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ ๓ pieces จำนวน ๒,๕๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,000,000.-บาท
483.1.pdf
24-07-2018 10-08-2018 14-08-2018 04309.pdf
View 2740 ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดงาน NCD Forum 2018 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,690,000
pric04199-2561.pdf
20-07-2018 01-08-2018 02-08-2018 122-001.pdf 122-2561-001.pdf
View 2739 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท
62-1.pdf
13-07-2018 23-07-2018 24-07-2018 62-3.pdf 120.pdf
View 2738 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000 บาท
343-1.pdf
13-07-2018 03-07-2018 04-07-2018 343-3.pdf
View 2737 ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.-
644.pdf
06-07-2018 16-07-2018 17-07-2018 03735.pdf 115.pdf
View 2736 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,900,000.-บาท
482.1.pdf
04-07-2018 16-07-2018 02-08-2018 03869.pdf
View 2735 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท
223-1.pdf
04-07-2018 13-07-2018 25-07-2018 223-3.pdf 118.pdf
View 2734 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท
223-1.pdf
223-3.pdf
View 2733 ประกวดราคาซื้อชุดถุงเจาะเก็บโลหิตสำเร็จรูปแบบถุงคู่ (BLOOD BAG DOUBLE ๔๕๐ ML CPD-A๑) จำนวน ๑๓,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,275,000.-
484.1.pdf
02-07-2018 10-07-2018 11-07-2018 03848.pdf
Page  First Previous Next Last  of 134
Records 1 to 20 of 2672