ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  
Exact phrase  All words  Any word

ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
206 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,000,00.00 ดาวน์โหลด
205 จัดซื้อผักและผลไม้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 132 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,302,500.- ดาวน์โหลด
204 จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (วิธีเฉพาะเจาะจง) 10,000,000 ดาวน์โหลด
203 ประกวดราคาซื้อชุดดูดเสมหะแรงดูดสูงแบบติดผนัง พร้อมข้อต่อไปป์ไลน์ จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,950,000.00 ดาวน์โหลด
202 ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,040,000 บาท ดาวน์โหลด
201 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในระบบปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,900,000 บาท ดาวน์โหลด
200 ประกวดราคาซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,460,000 บาท ดาวน์โหลด
199 จัดซื้อยา Pitavastatin calcium ๒ mg. tablet ขนาดบรรจุ ๑๐๐ tabletต่อกล่อง จำนวน ๒,๔๐๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 3,600,000.00 ดาวน์โหลด
198 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 5 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,810,850.- ดาวน์โหลด
197 ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,313,600 บาท ดาวน์โหลด
196 ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอลและระบบทีวีดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000 บาท ดาวน์โหลด
195 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB and RIF) จำนวน 48 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,081,600. ดาวน์โหลด
194 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 7 กลุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,996,460.00 บาท ดาวน์โหลด
193 ประกวดราคาซื้อวัสดุจี้ตัดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง และวัสดุจี้ห้ามเลือด จำนวน 9 กลุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,999,995.00 บาท ดาวน์โหลด
192 จ้างการไฟฟ้านครหลวงเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ครั้งที่ 2 628,500 ดาวน์โหลด
191 จัดซื้อยา Rebamepide ๑๐๐ mg. tablet ขนาดบรรจุ ๑๐๐ tabletต่อกล่อง จำนวน ๘,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 6,264,000.- ดาวน์โหลด
190 ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตระบบปิด จำนวน ๒๒๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,429,113.40 ดาวน์โหลด
189 ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,800,000 บาท ดาวน์โหลด
188 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000 บาท ดาวน์โหลด
187 ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผ่นกระจกสไลด์ พร้อมฝาปิดกุญแจล็อค จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,063,580 บาท ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 11
Records 1 to 20 of 201