ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  
Exact phrase  All words  Any word

ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
14 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000 บาท ดาวน์โหลด
13 จัดซื้อชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล (Detector) สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลชนิดประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อ Hologic รุ่น Selenia Dimensions 1,400,000.- ดาวน์โหลด
12 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB and RIF) จำนวน 48 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,081,600. ดาวน์โหลด
11 จ้างการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,315,000 ดาวน์โหลด
10 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตาแบบภาพคมชัดสูงเทคนิคเฟสคอนทราสพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล (Phase Contrast Microscope with digital camera) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,000.- ดาวน์โหลด
9 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 792,000.- ดาวน์โหลด
8 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.- ดาวน์โหลด
7 ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000 บาท ดาวน์โหลด
6 จัดซื้อหัวต่อสว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง Airdrill & Oscillating Saw 607336.00 ดาวน์โหลด
5 จัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1.5 เทสลา (Magnetic Resonance Imaging) ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Ingenia 1000000.00 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 1
Records 1 to 10 of 10