ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  
Exact phrase  All words  Any word

ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
172 ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด Q-Switched Nd:YAG สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสีผิวหนังและลบรอยสัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000 บาท ดาวน์โหลด
171 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิคตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000 ดาวน์โหลด
170 ประกวดราคาซื้อท่อถ่างขยาย จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,103,000.00 ดาวน์โหลด
169 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,815,398.30 บาท ดาวน์โหลด
168 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,586,215.60 บาท ดาวน์โหลด
167 ซื้อหมึก CANNON รุ่น 319 II จำนวน 2,300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,774,000.00 ดาวน์โหลด
166 จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น Light Speed ยี่ห้อ General Electric 3,100,000 ดาวน์โหลด
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 6,505,600 ดาวน์โหลด
164 ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน (Coronary Balloon dilatation catheter) จำนวน ๓๐๐ เส้น 1,800,000.00 ดาวน์โหลด
163 จ้างซ่อมเครื่องรักษามะเร็งชุดการตรวจหามะเร็งระยะแรกเริ่มทางเดินอาหารและระบบท่อน้ำดีและตับอ่อน Cellvizio 100 Seriea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 960,000 ดาวน์โหลด
162 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายภาพจอตาแบบดิจิตอลถ่ายโดยไม่ขยายม่านตา ยี่ห้อ KOWA Compay, Ltd. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 790,000 ดาวน์โหลด
161 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มที่ 3 จำนวน 160 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 568,000 ดาวน์โหลด
160 ประกวดราคาซื้อแผ่นกรองฝุ่นละอองและกรองเชื้อโรคเครื่องปรับอากาศ ห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 2,000,000 ดาวน์โหลด
159 ประกวดราคาซื้อชุดปรับแรงดันออกซิเจน (Oxygen Flow Meter) จำนวน 250 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900,000.- ดาวน์โหลด
158 ประกวดราคาซื้อเพลทหรือการ์ดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 2,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,500,000 ดาวน์โหลด
157 ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,634,000 ดาวน์โหลด
156 ซื้ออะไหล่ชุดเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพเครื่องเอกซเรย์หัวใจ ยี่ห้อ SIEMENS 2,200,000 ดาวน์โหลด
155 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,175,340.00 ดาวน์โหลด
154 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และพัฒนางานด้านสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 584,100 ดาวน์โหลด
153 ยกเลิกแผนการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และพัฒนางานด้านสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 637,200 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 9
Records 1 to 20 of 168