ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  
Exact phrase  All words  Any word

ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
136 ประกวดราคาซื้อวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๕ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,035,716.00 ดาวน์โหลด
135 จัดซื้อโครงการถุงยางป้องกันเอดส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,900,204.20 ดาวน์โหลด
134 ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000 บาท ดาวน์โหลด
133 จัดซื้อATAZANAVIR CAPSULES 200 mg 60's จำนวน 666 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,567,833.26 ดาวน์โหลด
132 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑,๐๑๐,๘๐๐.๐๐ ดาวน์โหลด
131 จัดซื้อHUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE 0.5 ml จำนวน 160,000 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,726,400.00 ดาวน์โหลด
130 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,800,000 บาท ดาวน์โหลด
129 ประกวดราคา่ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ จำนวน 63 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,835,000 บาท ดาวน์โหลด
128 จัดซื้อโครงการยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,781,992.00 ดาวน์โหลด
127 จัดซื้อRIFAMPICIN 75 mg, ISONIAZID 50 mg DISPERSIBLE TABLETS 10x10's จำนวน 5,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,200,000.00 ดาวน์โหลด
126 จัดซื้อCALCIUM DISODIUM EDETATE INJECTION 1 gm/5 ml จำนวน 2,000 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,560,000.00 ดาวน์โหลด
125 จัดซื้อBOTULINUM ANTITOXIN INJECTION 50 ml (HEPTAVALENT) จำนวน 12 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,856,000.00 ดาวน์โหลด
124 จัดซื้อRALTEGRAVIR TABLETS 400 mg 60's จำนวน 770 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,604,060 ดาวน์โหลด
123 ประกวดราคาซื้อสายส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนผ่านทางปาก ชนิดดิจิตอล จำนวน ๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,210,000.00 บาท ดาวน์โหลด
122 จัดซื้อข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ 1,642,500.- ดาวน์โหลด
121 ประกวดราคาซื้อน้ำยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 701,588 ดาวน์โหลด
120 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และพัฒนางานด้านสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 637,200 ดาวน์โหลด
119 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมแบบมีโครง ชนิดทำจากเยื่อหุ้มหัวใจวัว จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,750,000.00 บาท ดาวน์โหลด
118 ประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิด Membrane สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,850,000.00 บาท ดาวน์โหลด
117 จ้างการไฟฟ้านครหลวงเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 628,500 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 7
Records 1 to 20 of 132