ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  
Exact phrase  All words  Any word

ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
298 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานเคมีคลินิกและงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 76 รายการ วงเงิน 48,710,139.50 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48,710,139.50 ดาวน์โหลด
297 ประกวดราคาซื้อชุดผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดทั่วไป (Universal Drape with Pouch Set) จำนวน 5,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,250,000.00 บาท ดาวน์โหลด
296 จัดซื้อโครงการยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,743,460.00 ดาวน์โหลด
295 จัดซื้อโครงการยาวัณโรค (TB) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,153,757.10 ดาวน์โหลด
294 จัดซื้อโครงการยาบัญชี จ(2) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146,212,375.28 ดาวน์โหลด
293 ประกวดราคาซื้อชุดถุงเจาะเก็บเลือดแบบ QUADRUPLE BLOOD BAG จำนวน ๔,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,743,000.-บาท ดาวน์โหลด
292 จัดซื้อโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 624,285,767.20 ดาวน์โหลด
291 ประกวดราคาซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,400,000.00 ดาวน์โหลด
290 ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์หัวเข็ม จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 660,000 บาท ดาวน์โหลด
289 ประกวดราคาซื้อเสื้อคลุมสำหรับผ่าตัด (SURGICAL GOWN STANDARD SET DISPOSABLE STERILIZE) ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000.00 บาท ดาวน์โหลด
288 ประกวดราคาซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 798,000.00 ดาวน์โหลด
287 จ้างออกแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยและเปลือกอาคารสิรินธร 26,400,000 ดาวน์โหลด
286 จ้างปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ 694,976 ดาวน์โหลด
285 จ้างเหมาจัดทำวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) ฉบับพิเศษ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 595,455.00 ดาวน์โหลด
284 ประกวดราคาซื้อชั้นวางจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,774,296 บาท ดาวน์โหลด
283 ปรกวดราคาซื้อแขนกลหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยงานศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,000,000 บาท ดาวน์โหลด
282 จัดซื้อยา Filgrastim 480 mcg injection บรรจุกล่องละ 1 pre-filled syringe จำนวน 1,280 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 992,960.- ดาวน์โหลด
281 จัดซื้อยา Filgrastim 300 mcg injection บรรจุกล่องละ 1 pre-filled syringe จำนวน 6,720 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,617,305.60 ดาวน์โหลด
280 จัดซื้อยา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml injection บรรจุกล่องละ 1 pre-filled syringe จำนวน 6,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,704,000.- ดาวน์โหลด
279 จัดซื้อยา Sodium Valproate 400 mg/4 ml for injection บรรจุกล่องละ 1 ampule จำนวน 9,760 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,414,926.40 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 15
Records 1 to 20 of 293