ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  
Exact phrase  All words  Any word

ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
55 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34,064,540.- ดาวน์โหลด
54 ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,634,000.- ดาวน์โหลด
53 จ้างที่ปรึกษาวิจัยออกแบบและพัฒนาระบบงานเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3,000,000 ดาวน์โหลด
52 จัดซื้อ ERYTHROPOIETIN ALPHA 4000 IU ESPOGEN จำนวน 52,757 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,551,400 ดาวน์โหลด
51 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 792,000.- ดาวน์โหลด
50 จัดซื้อ INFLUENZA VACCINE 0.5 ml/dose สายพันธ์ซีกโลกเหนือ จำนวน 100,000 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,125,000 ดาวน์โหลด
49 จัดซื้อ CLOPIDOGREL TABLETS 75 mg 10x10 's จำนวน 66,570 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,688,123.40 ดาวน์โหลด
48 จัดซื้อโครงการยาวัณโรค (TB) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,199,730.00 ดาวน์โหลด
47 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท ดาวน์โหลด
46 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ ชนิดใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำนวน ๔๓ ชุด 9,890,000.00 บาท ดาวน์โหลด
45 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3,905,500 บาท ดาวน์โหลด
44 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) ยี่ห้อ General Electric 897,730 บาท ดาวน์โหลด
43 จ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว (Urinary calculi) ยี่ห้อ Dornier MedTech รุ่น Compact Delta 1,200,000 บาท ดาวน์โหลด
42 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,155,000 บาท ดาวน์โหลด
41 จัดซื้อขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารีชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดอัลลอยด์ (Endeavor Resolute) จำนวน 9,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,865,254.00 ดาวน์โหลด
40 จัดซื้อ โครงการยาบัญชี จ(2) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 762,240,135.65 ดาวน์โหลด
39 จัดซื้อโครงการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ได้แก่ ข้อเข่าและขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี (stent) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 357,201,966.00 ดาวน์โหลด
38 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า 3,581,000 ดาวน์โหลด
37 จ้างเปลี่ยนพร้อมติดตั้งตู้แผงสวิตซ์รวม เครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ ตึกสิรินธร 4,640,000.-บาท ดาวน์โหลด
36 ประกวดราคาซื้อชุดยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 800,000.00 บาท ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 3
Records 1 to 20 of 51