ลงทะเบียนใช้บริการ VPN Online registration

ลงทะเบียนใช้บริการ VPN

การลงทะเบียนนี้สำหรับบุคลากรภายใน โรงพยาบาลเท่านั้น

ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการระบบ VPN ห้องสมุด โดยสามารถค้นหาจากเลขบัตรประชาชนและลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยค่ะ


*** ข้อมูลส่วนตัว ***
รหัสบัตรประชาชน :
*
ท่านเป็น : บุคคลภายใน รพ.ราชวิถี Resident
นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล อื่นๆ
คำนำหน้า :
ระบุคำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
*
นามสกุล :
*
ชื่อภาษาอังกฤษ :
*กรอกภาษาอังกฤษเท่านั้น
นามสกุลภาษาอังกฤษ :
*กรอกภาษาอังกฤษเท่านั้น
*** ข้อมูลการทำงาน ***
ตำแหน่ง :
*
สถานที่ทำงาน :
*
กลุ่มภาระกิจ :
กลุ่มงาน :
งาน :
*
*** ข้อมูลสำหรับติดต่อ ***
ที่อยู่ : *
เบอร์โทรศัพท์ :
*
E-mail :
*
หมายเหตุ :
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน