สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-3548108 โรงพยาบาลราชวิถี
   
 
 
           
หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก
เมื่อมาฝากครรภ์จะได้รับการเจาะเลือดตรวจหาโรค
ขั้นตอนการมาตรวจตามนัด
กิจกรรมของห้องฝากครรภ์
ตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
สาระน่ารู้
         
 
หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก
1.
ทำบัตร ที่ห้องเวชระเบียน ( ช่องฝากครรภ์ )
2.
รับฟังคำแนะนำ ก่อนการเจาะเลือด
3.
เซ็นชื่อยินยอม การเจาะเลือดในหนังสือแสดงความยินยอม
4.
รับใบนัด ใบเจาะเลือด และใบตรวจปัสสาวะ
5.
ตรวจปัสสาวะ ห้องชันสูตร ( เบอร์ 4 )
6.
เจาะเลือด ห้องเบอร์ 12/13 แล้วกลับบ้านได้
7.
นัดฟังผลเลือด ซักประวัติ และตรวจครรภ์อีก 1 สัปดาห์
8.
เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
ของท่านและสามีพร้อมเซ็นรับรองสำเนามาพร้อมกับใบนัด
รับบริการฝากครรภ์
  ในเวลาราชการ
    จันทร์ - ศุกร์     07.30 - 11.00 น.
  คลินิกพิเศษสูตินรีเวชศาสตร์
    จันทร์ - ศุกร์     16.00 - 20.00 น.
    เสาร์     08.00 - 16.00 น.
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
     
 
เมื่อมาฝากครรภ์จะได้รับการเจาะเลือด ตรวจหาโรคต่างๆ ดังนี้
โรคซิฟิลิส
โรคเอดส์
โรคไวรัสตับอักเสบ บี
โรคเลือดจางธาลาสซีเมีย
กรุ๊ปเลือด และอาร์เอช และตรวจปัสสาวะ เพื่อดูโปรตีน, น้ำตาล
เพราะโรคต่างๆ ดังกล่าว ถ้าตรวจพบในหญิงตั้งครรภ์ จะมีผลต่อทารกในครรภ์
หมายเหตุ :ผลเลือดจะปกปิดเป็นความลับควรมาฟังผลเลือดด้วยตนเองตามนัด

ขั้นตอนการมาตรวจตามนัด
นัดฟังผลเลือดและตรวจครรภ์
1.
นำใบนัดหรือใบฝากครรภ์มาใส่ตะแกรงหน้าี่ห้องตรวจสูติกรรม
2.
รอเรียกชื่อ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง รับบัตรคิว
3.
วัดความดันโลหิต
4.
ซักประวัติ
5.
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก
6.
เข้าคลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
7.
รอตรวจครรภ์ตามคิว
8.
เมื่อมีอาการผิดปกติ หรือต้องการใบรับรองแพทย์ แจ้งกับแพทย์ที่ตรวจ
9.
นัดตรวจครั้งต่อไปที่โต๊ะนัดแนะนำ
10.
ซื้อยาและชำระค่าบริการที่ห้อง (เบอร์ 11)
 * น้ำนมแม่ดีที่สุดสำหรับลูก *

เอกสารแผ่นพับ
สาระน่ารู้
การมารับบริการฝากครรภ์
การปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์
ลูกดิ้นสำคัญไฉน?
คำแนะนำในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โรคเลือดจางธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ์
การแก้ไขความผิดปกติของหัวนมเพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การเจาะน้ำคร่ำเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด
การบริหารร่างกายระหว่างตั้งครรภ์
     
มีการให้ความรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
วีดีทัศน์
  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  ตั้งครรภ์คุณภาพ
PowerPoint Presentation
CD เพลงคลาสสิค
เอกสารแผ่นพับ
 
ลักษณะห้อง
กิจกรรม
ราคา
 
ห้องสามัญ
คลอดปกติ
7,000 – 8,000 บาท
ผ่าตัดคลอด
12,000 – 15,000 บาท
 
ห้องพิเศษรวม
คลอดปกติ
8,000 – 9,000 บาท
ผ่าตัดคลอด
15,000 – 20,000 บาท
 
ห้องพิเศษเดี่ยว
คลอดปกติ
9,000 – 10,000 บาท
ผ่าตัดคลอด
20,000 – 25,000 บาท
ค่าทำหมันหญิง
2,500 บาท
   
   
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-3548108-37 ต่อ 2126

ยินดีให้บริการค่ะ